Kontakt

Asociační management ČSOT

Kontakt: Jindra Dudová
Email: dudova@guarant.cz
Mobil: 602 294 767
Adresa:
   GUARANT International spol. s r. o.
   Na Pankráci 17
   140 21 Praha 4

Sekretariát ČSOT

Kontakt: Jiří Běhounek
Adresa:
   Ortopedické oddělení
   Nemocnice Pelhřimov
   Slov. bratrství 710
   393 38 Pelhřimov
Mobil: 602 481 434
Email: jbehounek@hospital-pe.cz

PartneřiNárodní registr kloubních náhrad

Národní registr kloubních náhrad (NRKN) je součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Účast v registru je ze zákona  povinná pro všechny poskytovatele zdravotní péče v oblasti kloubních náhrad velkých kloubů (kyčel. rameno, loket, koleno, hlezno). Povinnost se vztahuje i na chirurgická a traumatologická pracoviště, pokud tento typ péče v nějaké formě poskytují ( například cervikokapitální náhrady kyčle).

Do registru je nutno vložit všechny záznamy o primárních a revizních operacích provedených od 1.1.2015 a to i zpětně, pokud se pracoviště hlásí opožděně. Při nesplnění této povinnosti může být ze strany ÚZIS uložena sankce statutárnímu zástupci zdravotnického zařízení.

 

Přímý přístup do NRKN pro již registrované poskytovatele zdravotní péče v oblasti kloubních náhrad velkých kloubů


Informační Power Point prezentace shrnující základní body ze školení uživatelů, které proběhlo v Praze a v Brně v lednu 2015

 

Získání opránění přístupu do registru a další informace

 

Další dkazy:

 

https://www.uzis.cz/registry-nzis/nrkn


 

 


Publikační výstupy
Údaje z NRKN za období 2003 - 2012 byly zveřejněny v časopise České společnosti pro ortopedii a traumatologii pod názvem Národní registr klubních náhrad ČR, náhrady kyčelního kloubu.

Informace jsou k dispozici na webových stránkách na adrese:

 https://www.achot.cz/detail.php?stat=673