Kontakt

Asociační management ČSOT

Kontakt: Jindra Dudová
Email: dudova@guarant.cz
Mobil: 602 294 767
Adresa:
   GUARANT International spol. s r. o.
   Na Pankráci 17
   140 21 Praha 4

Sekretariát ČSOT

Kontakt: Jiří Běhounek
Adresa:
   Ortopedické oddělení
   Nemocnice Pelhřimov
   Slov. bratrství 710
   393 38 Pelhřimov
Mobil: 602 481 434
Email: jbehounek@hospital-pe.cz

PartneřiTechnické a personální podmínky ortopedického pracoviště

Technické a personální podmínky, které musí splňovat pracoviště provádějící endoprotetiku kyčelních a kolenních kloubů.

Materiál je zpracován a oponován výborem ČSOT ze dne 12. 2. 2008

Operace TEP kyčelního a kolenního kloubu se provádějí výhradně na ortopedických pracovištích, která splňují níže uvedené podmínky:

Technické a materiální vybavení pracoviště obecně:

 • samostatné lůžkové oddělení specializované pro ortopedii s minimálním počtem lůžek 20, zajištěné nepřetržitou službou alespoň jedním atestovaným ortopédem
 • superaseptický sál event. aseptický sál se stupňovou filtrovanou klimatizací, určený výhradně pro kostní operativu
 • vlastní pooperační JIP (nebo vyhrazený počet lůžek na multioborové JIP v odpovídajícím počtu 1 na 15 běžných lůžek)
 • možnost základních diagnostických zobrazovacích metod (RTG, USG, ANGIO)
 • denní specializovaná rehabilitační péče
 • transfuzní stanice nebo krevní banka v bezprostředním dosahu
 • chirurgické pracoviště schopné řešit cévní komplikace v bezprostředním dosahu
 • smluvní návaznost na specializované lůžkové rehabilitační pracoviště

Personální zabezpečení obecně

 • vedoucí lékař pracoviště má specializovanou způsobilost v oboru ortopedie a po jejím získání navíc 5-letou praxi v endoprotetice na plný pracovní úvazek jako operatér a 1. asistent
 • nejméně další 2 lékaři mají specializovanou způsobilost v oboru ortopedie (nebo 1. atestaci a tříletou praxi) a další 3 roky praxe v endoprotetice kyčle jako 1. asistent.
 • vyškolený tým (alespoň 2-3) sálových sester s praxí v aloplastice kyčle
 • vyškolený tým rehabilitačních pracovníků s praxí v péči o pacienty s TEP kyčle a kolena
 • vyškolený sesterský a ošetřovatelský tým s praxí v péči o pacienty s TEP kyčle a kolena

Kategorizace pracovišť

Pracoviště provádějící operativu TEP kyčelního a kolenního kloubu budou rozdělena do 2 kategorií (A, B) podle rozsahu a náročnosti endoprotetických výkonů (zejména primárních operací u vybraných diagnóz a revizních operací)

Pracoviště kategorie A: kromě výše uvedených obecných požadavků:

 • možnost krevní rekuperace
 • vlastní oddělení septický provoz
 • možnost veškerých zobrazovacích metod (CT, angiografie)
 • vlastní nebo smluvní kostní banku v bezprostředním dosahu
 • vedoucí lékař pracoviště a nejméně další 2 lékaři s rozsáhlou klinickou a vědeckou praxí v oblasti aloplastiky kyčle
 • přímá návaznost na další specializované konziliární služby (klinická onkologie, klinická hematologie apod.)

Skladba prováděných výkonů: primoimplantace a revizní operace v plné indikační šíři (kód 66612, 66617, 66610, 66611, 66649, 66651, 66653).

Pracoviště kategorie A nevyžaduje další superkonziliární ortopedické zajištění.

Minimální nepodkročitelné počty výkonů: primární operace kyčle 200/rok, kolena 100/rok, revizní operace 30/rok.

Pracoviště kategorie B: kromě výše uvedených obecných požadavků:

 • smluvně zajištěná spolupráce s pracovištěm, které má vlastní ortopedický septický provoz
 • smluvně zajištěná superkonziliární péče na pracovišti typu A
 • vedoucí lékař pracoviště a minimálně 1 další lékař s rozsáhlou klinickou praxí v oblasti aloplastiky kyčle

Skladba prováděných výkonů: primoimplantace v plné šíři vyjma indikací vyžadujících další specializovanou konziliární službu – hemofilici, primární tumory atd. (klinickou hematologii, onkologii, radioterapii apod.) Revizní operace.

Minimální nepodkročitelné počty výkonů: primární operace kyčle 100/rok, kolena 60/rok, revizní operace 20/rok.

Registr kloubních náhrad:
Pracoviště provádějící endoprotetiku kyčelního kloubu (výhledově i kolenního) jsou povinna přispívat do Registru kloubních náhrad.