Kontakt

Asociační management ČSOT

Kontakt: Jindra Dudová
Email: dudova@guarant.cz
Mobil: 602 294 767
Adresa:
   GUARANT International spol. s r. o.
   Na Pankráci 17
   140 21 Praha 4

Sekretariát ČSOT

Kontakt: Jiří Běhounek
Adresa:
   Ortopedické oddělení
   Nemocnice Pelhřimov
   Slov. bratrství 710
   393 38 Pelhřimov
Mobil: 602 481 434
Email: jbehounek@hospital-pe.cz

PartneřiKostní tkáňová banka


Vážení kolegové,

předávám informaci z MZv (viz níže), která se týká již platného zákona o transplantacích buněk a tkání č. 296/2008, který mimo jiné převádí právo schválení kostních tkáňových bank z MZv na SÚKL. Jelikož všem končí koncem roku 2008 povolení k provozování kostních tkáňových bank, bude nutné žádat nově SÚKL. K zákonu patří vyhláška, která podmínky blíže upřesňuje, ale není zatím ještě schválena, je nutné informace sledovat.

srdečně zdraví

prim. MUDr. Jiří Kubeš
Ortopedické oddělení Pardubice

Zákon č. 296/2008 nabývá účinnosti 18. 10. 2008. Poté následuje přechodné období 6 měsíců, během kterého je nutno podat na SÚKL žádost o povolení k činnosti. Dle informací ze SÚKLu bude na jejich webových stránkách v nejbližší době vyvěšen návod, jak postupovat při podání žádosti.


Dne 26. 3. 2007 proběhlo jednání komise MZv pro tkáňové transplantace. Při tomto jednání jsem byl upozorněn zástupci VZP, že ačkoliv je registrováno 16 kostních tkáňových bank, za první 3 čtvrtletí roku 2006 byly vykazovány výrobky jen ze 6 těchto kostních bank. Jedná se o Kostní banku Semily, Pardubice, Plzeň, Olomouc, Šumperk, Sokolov, dále kostní výrobky vykazují multi banky Hr. Králové, Motol, Bohunice. Rovněž v seznamu výrobků VZP nemá mnoho kostních bank registrovány své výrobky.

Při spotřebě transplantátů z kostních bank se vykazuje vždy kód VZP, který je přiřazen daném výrobku kostní banky, nelze použít kód výrobku jiné kostní banky. Proto upozorňuji, že každá kostní banka, která chce mít propláceny své výrobky od ZP, musí požádat o zařazení svého výrobku do číselníku na ústředí VZP s doloženou cenovou kalkulací, tento číselník se obnovuje každého 1/2 roku. Zároveň je nutné, aby kostní banka figurovala ve zřizovací listině nemocnice.

V plánu MZv na rok 2007 je Zákon o transplantacích tkání a buněk, který respektuje směrnici EU, přesnější čas jeho schválení však zatím není jasný. Směrnice EU přitom zatím nejde nad stanovené požadavky pro naše banky. Výhledově však mohou vzniknout problémy se sofistikovaným zpracováním tkání, což se může týkat i kultivace chondrocytů.

Koordinační středisko transplantací připravuje registr dárců a příjemců tkání, kam by se měli dle současného transplantačního zákona hlásit (zřejmě po internetu), ale mou snahou je změnit znění tohoto zákona tak, aby stačilo souhrnné hlášení za určité období (v současném znění je hlášení do 4 dnů).

O dalším vývoji budu informovat a připomínám včasné zaslání statistiky z kostních tkáňových bank na MZv dle jejich požadavku.

prim. MUDr. Jiří Kubeš
Ortopedické oddělení, Krajská nemocnice Pardubice