Kontakt

Asociační management ČSOT

Kontakt: Jindra Dudová
Email: dudova@guarant.cz
Mobil: 602 294 767
Adresa:
   GUARANT International spol. s r. o.
   Na Pankráci 17
   140 21 Praha 4

Sekretariát ČSOT

Kontakt: Jiří Běhounek
Adresa:
   Ortopedické oddělení
   Nemocnice Pelhřimov
   Slov. bratrství 710
   393 38 Pelhřimov
Mobil: 602 481 434
Email: jbehounek@hospital-pe.cz

PartneřiStanovy a volební řád ČSOT

• Stanovy ČSOT (soubor pdf)

• Volební řád ČSOT (soubor pdf)

 

Vážené kolegyně a kolegové,

upravené znění stanov a volebního řádu bylo předloženo a schváleno na XII. Národním kongre­su ČSOT dne 16. 5. 2008.

S pozdravem

prim. MUDr. Jiří Běhounek
sekretář ČSOT