Kontakt

Asociační management ČSOT

Kontakt: Jindra Dudová
Email: dudova@guarant.cz
Mobil: 602 294 767
Adresa:
   GUARANT International spol. s r. o.
   Na Pankráci 17
   140 21 Praha 4

Sekretariát ČSOT

Kontakt: Jiří Běhounek
Adresa:
   Ortopedické oddělení
   Nemocnice Pelhřimov
   Slov. bratrství 710
   393 38 Pelhřimov
Mobil: 602 481 434
Email: jbehounek@hospital-pe.cz

PartneřiSlovo předsedy

 

Vážení a milí kolegové,

dovolte mi, abych vám nejprve popřál do nového roku všechno nejlepší. Současně bych vám chtěl představit témata, kterým bych se zejména během svého funkčního období na pozici předsedy ČSOT věnoval. Všechna se vlastně točí kolem základ- ní otázky: Jakou chceme mít naši společnost? Ja- kým způsobem se chce- me profilovat v dnešní „tekuté“ společnosti? 

 

  1. ČSOT jako profesní organizace: Postavení ČSOT (schopnost prosazovat zájmy našeho oboru, formovat budoucí směřování atp.) je těsně spjato s organizačním vědomím a aktivitou jejích členů. Záleží tedy na každém z nás, jak silná a prestižní bude naše organizace. Uvnitř ČSOT dobře fungují dílčí sekce (chirurgie nohy, dětská ortopedie, infekce, ASK či CAOS & MIS-CZ), což považuji za přínosné. Přesto si myslím, že z pohledu budoucnosti je zcela zásadní rozvíjet a posilovat velkou zastřešující organizaci, jakou ČSOT bezpochyby je.
  2. Vzdělávání: vnímám ve třech rovinách: 1) Kultivace Vzdělávacího programu ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí tak, aby byl moderní a sladěný s trendy vyspělých zahraničních společností (v současnosti je rozeslána 1. verze k připomínkování); 2) organizace vlastních vzdělávacích a školících akcí; a 3) podpora talentů.
  3. Pracovní skupiny ČSOT: přál bych si, aby koncipovaly stanoviska ČSOT v jednotlivých oblastech našeho oboru, o která bychom se mohli v klinické praxi opírat. Měly by také reagovat na dotazy členů ČSOT, připravovat stanoviska pro výbor ČSOT. Skupiny budou v nejbližší době prezentovány na stránkách společnosti, včetně kontaktních osob.
  4. Traumatologie: Traumatologie je nedílnou součástí ortopedie, což se nakonec odráží v názvu našeho vzdělávacího programu. O návrat této samozřejmé věci se zasloužil především prof. Dungl a jeho tým. Na stranu druhou je třeba název oboru a vzdělávacího programu naplnit adekvátním obsahem. Také o tom budeme muset poctivě přemýšlet a nepodkročitelné minimum ukotvit do našeho vzdělávacího kurikula. 
  5. Posudková činnost: Uvědomuji si, že se této činnosti řada ortopedů brání. Současně je třeba říci, že se posudková agenda (soudní i ČLK) bude odehrávat i bez naší spolupráce. A v této chvíli se někteří z nás začnou nad důsledky odmítání posudků zamýšlet. Chtěl bych proto, abychom měli relevantní zastoupení v posudkové skupině ČLK a aby současně vznikla stálá „etická a posudková skupina“ při naší společnosti.
  6. Vztah k pojišťovnám: Přestože nejsme přímými účastníky dohadovacího řízení, budeme hledat cesty, jak do jednání zasáhnout, aktuálním tématem/problémem je zejména starý sazebník výkonů.

Dovolte mi, abych vás pozval nejen k diskuzi, ale hlavně k participaci na dalším směrování ČSOT. Přeji si, aby ČSOT byla silná a sloužila nám všem, jak nejlépe bude umět. 

 

S přátelským pozdravem

 

Jiří Gallo