Kontakt

Asociační management ČSOT

Kontakt: Jindra Dudová
Email: dudova@guarant.cz
Mobil: 602 294 767
Adresa:
   GUARANT International spol. s r. o.
   Na Pankráci 17
   140 21 Praha 4

Sekretariát ČSOT

Kontakt: Jiří Běhounek
Adresa:
   Ortopedické oddělení
   Nemocnice Pelhřimov
   Slov. bratrství 710
   393 38 Pelhřimov
Mobil: 602 481 434
Email: jbehounek@hospital-pe.cz

PartneřiPoradní komise

Komise připravují podklady pro jednání výboru, reagují na dotazy členské základny, primářů, zdravotních pojišťoven a ostatních odborných společností. Dodávají také podklady pro úpravy ve vzdělávání a pro přípravu koncepce v dané oblasti.

 

1. Akreditace, vzdělávání, legislativní záležitosti

kontaktí osoba: prof.Gallo

e-mail: jiri.gallo@fnol.cz

 

2. Traumatologie pohybového ústrojí

kontaktní osoba: prof. Bartoníček

e-mail: jan.bartonicek@uvn.cz

 

3. Spondylochirurgie

kontaktní osoba: prof. Krbec

e-mail: martin.krbec@fnkv.cz

 

4. Dětská ortopedie

kontaktní osoba: prof. Chomiak

e-mail: jifi.chomiak@yahoo.com

 

5. Onkologická ortopedie

kontaktní osoba: Dr. Matějovský

e-mail: zdenek.matejovsky@lf1.cuni.cz

 

6. Infekce MS aparátu

kontaktní osoba: prof. Jahoda

e-mail: david.jahoda@post.cz

 

7. Sportovní ortopedie a traumatologie

kontaktní osoba: doc. Havlas

e-mail: info@oropedie-havlas.cz

 

8. Endoprotetika

kontaktní osoba: prof. Landor

e-mail: landor@atlas.cz

 

9. Ortopedie ruky, nohy, technická ORT, SAS

kontaktní osoba: doc. Pilný

e-mail: jaroslav.pilný@nnm.cz

kontaktní osoba: prof. Popelka

e-mail: stanislav.popelka@fnmotol.cz

kontaktní osoba: Dr. Medek

e-mail: vladimirmedek@seznam.cz

 

10. Úhradová vyhláška, DRG ...

kontaktní osoba: Dr. Dupal

e-mail: dupee@seznam.cz

 

11. Registry

kontaktní osoba: prof. Vavřík

e-mail: pvavrik@atlas.cz