Kontakt

Asociační management ČSOT

Kontakt: Jindra Dudová
Email: dudova@guarant.cz
Mobil: 602 294 767
Adresa:
   GUARANT International spol. s r. o.
   Na Pankráci 17
   140 21 Praha 4

Sekretariát ČSOT

Kontakt: Jiří Běhounek
Adresa:
   Ortopedické oddělení
   Nemocnice Pelhřimov
   Slov. bratrství 710
   393 38 Pelhřimov
Mobil: 602 481 434
Email: jbehounek@hospital-pe.cz

PartneřiČSOT – Základní informace

Složení výboru

Stránky ČSOT jsou stránky sdružení Česká společnost pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí v současné době řízeném výborem:

 

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. (předseda)
Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc

.........(1. místopředseda)
 

Prof. Mudr. Pavel Dungl, DrSc. (2. místopředseda)

Ortopedická klinika IPVZ, Nemonice na Bulovce, Praha 8


prim. MUDr. Jiří Běhounek (vědecký sekretář)
Ortopedické oddělení, Nemocnice Pelhřimov

prim. MUDr. Vladimír Frič, CSc. (pokladník)
Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV, Praha 10

Členové výboru

 

MUDr. Pavel Dupal
I. ortopedická klinika 1. LF UK v Praze, Praha 5 Motol

doc. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.
Ortopedická klinika IPVZ, Nemocnice na Bulovce, Praha 8

MUDr. Pavel Kacerovský
Ortop. ambulance, Šrámkova, Ústí nad Labem

prof. MUDr. Martin Krbec, DrSc. 
Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV, Praha 10

prim. MUDr. Pavel Kubát
Ortopedické odd., Nemocnice Havlíčkův Brod

MUDr. Luboš Kunovský
Ortopedická ambulance, Tábor

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.
I. ortopedická klinika 1. LF UK v Praze, Praha 5 Motol

MUDr. Otakar Mach
Sanofyto s.r.o., Brno

MUDr. Vladimír Medek
Poliklinika III, Hradec Králové

doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.
Ortopedické oddělení, Nové Město na Moravě

prim. MUDr. Vladislav Procházka
Ortopedické oddělení, Nemocnice Litoměřice

doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
II. ortopedická klinika LF MU, FN Brno - Bohunice

Revizní komise

MUDr. Jan Balík (předseda)
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.
MUDr. Daniel Rybka
MUDr. Jan Vaculík
MUDr. Tomáš Zatrapa

Rozhodčí, kárná a smírčí komise

MUDr. Pavel Douša (předseda)
MUDr. Michal Matějíček
MUDr. Jan Pešek

Klasifikace kongresů a symposií

Návrh klasifikace kongresů a symposií (soubor pdf)