Kontakt

Asociační management ČSOT

Kontakt: Jindra Dudová
Email: dudova@guarant.cz
Mobil: 602 294 767
Adresa:
   GUARANT International spol. s r. o.
   Na Pankráci 17
   140 21 Praha 4

Sekretariát ČSOT

Kontakt: Jiří Běhounek
Adresa:
   Ortopedické oddělení
   Nemocnice Pelhřimov
   Slov. bratrství 710
   393 38 Pelhřimov
Mobil: 602 481 434
Email: jbehounek@hospital-pe.cz

PartneřiAKTUALITY

 

 

Stanovisko ČSARIM k "vitální indikaci"

 

 

Schůze výboru ČSOT se bude konat dne 13.2.2017

 

Informace o kurzech praktických dovedeností 2017

 

 

Informace k placení členských příspěvků za rok 2017 PřidáP

 

 

 

 

Zápis z výboru ČSOT 14.11.2017 

 

Schůze výboru ČSOT se bude konat dne 13.2.2017

 

 

Elektronickou formu doporučení včetně tabulek interakcí a nežádoucích účinků zvolených antibiotik lze najít na adrese: https://infekce.cz/DoporTEP17.htm

Interakivní kalkulačku a postup pro určení vhodné počáteční i pokračovací dávky Vankomycinu a Gentamicinu lze najít na adrese: https://infekce.cz/zprava17-06.htm

 

Termíny k přihlašování na AAOS 2018

 

Termíny vzdělávání lékařů a atestací pro rok 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanoviska SÚKL, která byla zveřejněna na webu SÚKL ke kmenovým buňkám:

https://www.sukl.cz/zdravotnicka-zarizeni/zverejneni-dokumentu-evropske-lekove-agentury-k-zarazeni

https://www.sukl.cz/zdravotnicka-zarizeni/stanovisko-k-pouziti-autolognich-kmenovych-bunek-urcenych-k


 

 

 

 

Vážení kolegové

Protože registry jsou v popředí zájmu MZ prosím Vás o pravidelné sledování zpráv o nich a rovněž o maximální součinnost – viz dopis prof.P.Vavříka. Výbor ČSOT situaci projednal a žádá Vás o maximální podporu a provádění doporučených kroků, jak v zájmu vašech vašich oddělení, tak i naší odborné společnosti.

S pozdravy MNUDr.Běhounek Jiří sekretář  ČSOT

 

Léčba kmenovými buňkami


Vyjádření Výboru České společnosti pro ortopedii a traumatologii ve věci léčby artrózy nosných kloubů a s ní související mediálně vyvolané situace


 

Zápis ze 7. schůze podvýboru pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku a semináře na téma: „Ve kterých oborech je léčba kmenovými buňkami postupem lege artis?“ ze dne 11. listopadu 2014

 

 

Sdělení

16. EFORT kongres

27. - 29.5.2015

www.efort.org/prague2015/